Ωτοπλαστική – Τα πεταχτά αυτιά και η ψυχολογία του παιδιού

ωτοπλαστικη πλαστικη για πεταχτα αυτια

Ωτοπλαστική – Τα πεταχτά αυτιά και η ψυχολογία του παιδιού

Ωτοπλαστική

Ο τρόπος που μας αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι του περιβάλλοντος μας έχει σημαντική επίδραση στην ψυχολογία μας. Λίγο έως πολύ όλοι επηρεαζόμαστε από τη γνώμη που έχει το περιβάλλον μας για εμάς. Όσο λιγότερο διαμορφωμένος είναι ένας χαρακτήρας τόσο περισσότερο επηρεάζεται. Στην παιδική ηλικία, όπου δεν έχει ακόμα δομηθεί ένας ισχυρός χαρακτήρας, ο βαθμός επηρεασμού είναι πολύ μεγαλύτερος. Τα παιδιά λαμβάνουν πολύ έντονα υπόψη την άποψη που έχει το περιβάλλον τους για αυτά και πολλές φορές αυτό σημαδεύει ανεπανόρθωτα τον ψυχισμό τους. Οποιοδήποτε σωματικό πρόβλημα έχει ένα παιδί μπορεί να γίνει αντικείμενο σχολιασμού από το περιβάλλον του.

Τα διαρκή σχόλια, πάνω στο συγκεκριμένο θέμα, μπορεί να δημιουργήσουν ανεπανόρθωτη ζημιά στον ψυχισμό του.

Εφεστώτα ώτα ή πεταχτά αυτιά στα παιδιά

Μία από τις πιο συχνές δυσμορφίες, που μπορεί να παρουσιάζει ένα παιδί, είναι τα λεγόμενα «πεταχτά αυτιά». Πρόκειται για μία δυσμορφία που παρουσιάζεται εκ γενετής και είναι η συχνότερη από τις δυσμορφίες, που μπορεί να έχει ένα παιδί. Πρακτικά δεν έχει καμία σημασία όσον αφορά τη σωματική διάπλαση ή ακόμα και την ακοή του παιδιού. Τα «πεταχτά αυτιά» δημιουργούν καθαρά και μόνο αισθητικό και ψυχολογικό πρόβλημα στο παιδί, λόγω των επικρίσεων που δέχεται από τους συνομηλίκους του, αλλά καμιά φορά και από τους μεγαλύτερους σε ηλικία. Δυστυχώς τα μικρά παιδιά δεν έχουν την διακριτικότητα που έχουν οι μεγάλοι, αλλά έχουν μάθει να λένε ανεμπόδιστα την άποψή τους. Η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ επικριτικά προς τα άλλα παιδιά και τους τονίζουν διαρκώς τις ιδιαιτερότητες τους. Το παιδί, που βρίσκεται σε μία τόσο ευαίσθητη ηλικία κι έχει αυτήν τη δυσμορφία, επηρεάζεται πάρα πολύ στον ευαίσθητο ψυχισμό του. Δυστυχώς δεν έχει διαπλάσει μία ψυχολογία τέτοια που να μπορεί να αποκρούσει τον καταιγισμό επικρίσεων και κοροϊδευτικών σχολίων πολλές φορές, που δέχεται από τους συνομηλίκους του. Το ψυχολογικό πρόβλημα παρουσιάζεται κυρίως στην ηλικία των 4 έως 6 ετών, όπου το παιδί αρχίζει να συναναστρέφεται συνομηλίκους του στο σχολείο ή στον παιδικό σταθμό. Με τα συνεχή σχόλια, που δέχονται πολλά παιδιά, επηρεάζονται τόσο πολύ ώστε πολλές φορές γίνονται αντικοινωνικά ή δεν θέλουν να πάνε στο σχολείο.

Ωτοπλαστική για διόρθωση των πεταχτών αυτιών

Ευτυχώς, η δυσμορφία των αφεστώτων ώτων μπορεί να διορθωθεί σε αυτές τις ηλικίες, όπου είναι ιδιαίτερα σημαντικό να απαλλαγεί το παιδί από το πρόβλημά του και μάλιστα σχετικά εύκολα. Η διόρθωση σε τόσο μικρή ηλικία είναι εφικτή επειδή στην ηλικία των 5 ετών τα αυτιά έχουν πάρει ήδη το 80% περίπου της τελικής τους ανάπτυξης, δηλαδή έχουν το 80% του μεγέθους που θα έχουν ως ενήλικες. Αυτό σημαίνει ότι, παρόλο που το παιδί βρίσκεται σε μία σχετικά πρώιμη ηλικία, τα αυτιά του έχουν πλησιάσει στην τελική τους ανάπτυξη και μπορούν να διορθωθούν σε αυτήν την περίοδο της ζωής του. Επομένως η επέμβαση αυτή μπορεί να γίνει ήδη από την ηλικία των 5 ετών και πάνω.

Πως γίνεται η ωτοπλαστική στα παιδιά

Ο πλαστικός χειρουργός αναδιαμορφώνει το σκελετό του αυτιού, ο οποίος αποτελείται από χόνδρο. Η διαμόρφωση του χόνδρου γίνεται με κάποια ράμματα, τα οποία μπαίνουν με πρόσβαση από το πίσω μέρος του αυτιού, όπου τα όποια σημάδια δεν είναι εμφανή. Ο πλαστικός χειρουργός καθηλώνει τον σκελετό του αυτιού προς τα πίσω και δημιουργεί τις χαρακτηριστικές πτυχώσεις του αυτιού όταν αυτές δεν υπάρχουν. Τα ράμματα αυτά απορροφούνται μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, όμως εν τω μεταξύ ο χόνδρος έχει σταθεροποιηθεί στην καινούργια του θέση και μένει σε αυτήν για πάντα.

Η διόρθωση στα πεταχτά αυτιά δεν απαιτεί συνήθως διανυκτέρευση σε νοσοκομείο, αλλά γίνεται με νοσηλεία μίας ημέρας. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή τις επόμενες ημέρες, ώστε οι συνομήλικοι του παιδιού να μην ακουμπούν και να μην ασχολούνται με τα αυτιά του, ώστε να μην υποστεί κάποιο τραυματισμό στο άμεσο μετεγχειρητικό στάδιο. Για το λόγο αυτό καλό είναι οι διαδικασίες αυτές να γίνονται σε περιόδους που το παιδί δεν πηγαίνει στο σχολείο. Άλλωστε είναι μία επέμβαση που μπορεί να γίνει οποιαδήποτε στιγμή του έτους, ακόμα και το καλοκαίρι, την περίοδο των καλοκαιρινών διακοπών.

Το παιδί απαλλάσσεται από ένα πρόβλημα που του δημιουργούσε αναστολές στην κοινωνική επαφή, που είχε με τους συνομηλίκους του. Έχει παρατηρηθεί ότι τα άτομα αυτά βελτιώνουν τον ψυχισμό και την κοινωνικότητά τους. Για το λόγο αυτό γενικά συστήνεται οι επεμβάσεις αυτές να γίνονται πριν η βλάβη στον ψυχισμό του γίνει ανεπανόρθωτη και πριν πληγεί η σχέση του με τα άλλα παιδιά του περιβάλλοντός του.