Κοιλιοπλαστική ή Μίνι Κοιλιοπλαστική;

ΚΟΙΛΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ Ή ΜΙΝΙ ΚΟΙΛΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ;

Κοιλιοπλαστική ή Μίνι Κοιλιοπλαστική;

Σε ποιες περιπτώσεις ο πλαστικός χειρουργός θα κάνει μια πλήρης κοιλιοπλαστική και σε ποιες περιπτώσεις θα προτείνει να γίνει μια mini-κοιλιοπλαστική; Ποιες είναι οι διαφορές τους; Είναι ίδια η τομή μιας full- κοιλιοπλαστικής με αυτήν της μίνι-κοιλιοπλαστικής; Πώς και ποιός θα λάβει την απόφαση για το είδος της πλαστικής κοιλιάς που ταιριάζει, ιδίως σε οριακές περιπτώσεις;

Να κάνω πλήρη κοιλιοπλαστική ή μίνι κοιλιοπλαστική;

Όταν στη χειρουργική αναφερόμαστε σε «ένδειξη» μιλάμε για το ποια επέμβαση ενδείκνυται για την κάθε περίπτωση, δηλαδή ποια είναι η κατάλληλη επέμβαση που θα αντιμετωπίσει ορθότερα το συγκεκριμένο πρόβλημα. Λέμε λοιπόν ότι ένα άτομο έχει ένδειξη για μια επέμβαση όταν γνωρίζουμε ότι η επέμβαση αυτή θα του δώσει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Όμως σε πολλές περιπτώσεις οι ενδείξεις δεν είναι απόλυτα σαφής ή πρόκειται για οριακές καταστάσεις, στις οποίες μπαίνει ένα δίλημμα.

 

Πότε κάνουμε πλαστική κοιλιάς

Στις περιπτώσεις που ένα άτομο, άνδρας ή γυναίκα έχει αρκετή χαλάρωση στο δέρμα της κοιλιάς, με ή χωρίς τοπική συσσώρευση λίπους, τότε είναι εμφανές ότι έχει ένδειξη για να κάνει κοιλιοπλαστική για να αφαιρέσει την περίσσεια του χαλαρωμένου δέρματος και να στηρίξει καλύτερα τους μύες του κοιλιακού τοιχώματος. Η επέμβαση δηλαδή της κοιλιοπλαστικής θα του δώσει τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Όμως στις περιπτώσεις που ο βαθμός χαλάρωσης υπάρχει μεν, αλλά είναι σχετικά μικρός, τότε τίθεται το ερώτημα σχετικά με το ποια είναι η κατάλληλη μέθοδος. Σε τέτοιες οριακές καταστάσεις πρέπει να αποφασιστεί εάν τα καλύτερα αποτελέσματα θα δώσει η κοιλιοπλαστκή, η μίνι κοιλιοπλαστική ή η λιποαναρρόφηση. Καθεμιά έχει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα.

 

Πλαστική κοιλιάς με LASER λιποαναρρόφηση

Για να γίνει η λιποαναρρόφηση σε περιπτώσεις με μικρή χαλάρωση στην κοιλιά, θα πρέπει να υπάρχει ελαστικότητα στο δέρμα της περιοχής. Εάν η ελαστικότητα το δέρματος είναι οριακή, τότε ο πλαστικός χειρουργός μπορεί να επιτύχει τη μικρή απαιτούμενη σύσφιξη χρησιμοποιώντας το Slim Lipo Laser, δηλαδή η λιποαναρρόφηση να γίνει με laser. Στις περιπτώσεις αυτές η ζυγαριά μπορεί να κλείνει υπέρ της λιποαναρρόφησης κυρίως εξαιτίας της απουσίας της μεγάλης ουλής που αφήνει μια κοιλιοπλαστική.

 

Πλαστική κοιλιάς με μια τεχνική κοιλιοπλαστικής

Όταν ο βαθμός χαλάρωσης της κοιλιάς υπερβαίνει τις δυνατότητες της LASER LIpolysis τότε ο πλαστικός χειρουργός οδηγείται αναγκαστικά στην αφαίρεση της περίσσειας του δέρματος, δηλαδή σε μια επέμβαση κοιλιοπλαστικής.
Στις περιπτώσεις αυτές ο άνδρας ή η γυναίκα έχει να επιλέξει μεταξύ μιας κανονικής, πλήρους κοιλιοπλαστικής ή της μίνι κοιλιοπλαστικής. Με τον πλαστικό χειρουργό θα συζητήσουν αναλυτικά τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα κάθε μεθόδου. Η κυριότερη αισθητική διαφορά είναι ότι η ουλή της mini-κοιλιοπλαστικής είναι μικρότερη σε σχέση με την τομή της πλήρους κοιλιοπλαστικής. Και οι δυο ουλές «κρύβονται» από τον πλαστικό χειρουργό στο σημείο που είναι το εσώρουχο και το μαγιώ. Από την άλλη μεριά, η κλασσική κοιλιοπλαστική μπορεί να αντιμετωπίσει εξαιρετικά τα προβλήματα της κοιλιάς τόσο κάτω όσο και πάνω από τον ομφαλό και όσον αφορά τη χαλάρωση δέρματος και μυών όσο και στην παρουσία ραγάδων.

 

Μίνι Κοιλιοπλαστική

Οι περιπτώσεις, οι οποίες είναι πιο κατάλληλες για μίνι κοιλιοπλαστική, είναι εκείνες όπου η χαλάρωση της κοιλιάς είναι τόσο μεγάλη ώστε να μην ενδείκνυται η λιποαναρρόφηση , αλλά όχι τόσο πολύ μεγάλη ώστε να ενδείκνυται η κανονική κοιλιοπλαστική. Δηλαδή συστήνεται η μίνι κοιλιοπλαστική, κυρίως στις περιπτώσεις όπου υπάρχει χαλάρωση, η οποία αφορά κυρίως την περιοχή από τον ομφαλό και κάτω και όχι τόσο πολύ από τον ομφαλό και πάνω. Ακόμα και αν η χαλάρωση δεν είναι εξαιρετικά μεγάλη, αλλά αφορά κυρίως την περιοχή πάνω από τον ομφαλό, τότε η μίνι κοιλιοπλαστική δεν έχει ένδειξη και θα πρέπει και πάλι να γίνει πλήρης κοιλιοπλαστική.

Η μίνι κοιλιοπλαστική έχει το πλεονέκτημα ότι μπορεί να συνδυαστεί και με λιποαναρρόφηση. Σε τέτοιες περιπτώσεις ο πλαστικός χειρουργός μπορεί να εφαρμόσει, αν χρειάζεται, ακόμα και μια αρκετά εκτεταμένη λιποαναρρόφησης, χωρίς ιδιαίτερη πιθανότητα επιπλοκών.

Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι η επέμβαση της μίνι κοιλιοπλαστικής γίνεται μόνο στην περιοχή από τον ομφαλό και κάτω. Στην περιοχή αυτή δηλαδή γίνεται η αποκόλληση του δέρματος και του λίπους και η αφαίρεση της περίσσιας του ιστού. Αν θέλουμε να επέμβουμε και στην περιοχή άνω του ομφαλού, τότε μπορεί η μίνι κοιλιοπλαστική να συνδυαστεί και με άλλες μεθόδους. Ο πλαστικός χειρουργός μπορεί να επιτύχει βελτίωση στην περιοχή που βρίσκεται από τον ομφαλό και πάνω κάνοντας ταυτόχρονα και μια εκτεταμένη λιποαναρρόφηση ή εφαρμόζοντας μια άλλη τεχνική που είναι η μίνι κοιλιοπλαστική με μεταφορά του ομφαλού.

 

Mini κοιλιοπλαστική με μεταφορά του ομφαλού

Η επέμβαση μίνι κοιλιοπλαστικής με μεταφορά του ομφαλού, αποτελεί μια εναλλακτική που πρέπει να έχει ο πλαστικός χειρουργός στη φαρέτρα του. Με αυτήν μπορεί να δίνει λύση σε περιπτώσεις μικρής χαλάρωσης, οι οποίες όμως αφορούν και στην περιοχή που βρίσκεται από τον ομφαλό και πάνω. Στις περιπτώσεις αυτές, μπορεί να γίνει αποκόλληση σε όλη την έκταση της κοιλιάς πάνω και κάτω από τον ομφαλό και να μην γίνει μετάθεση του ομφαλού, αλλά απλώς ο πλαστικός χειρουργός να τον «σύρει» ένα με δυο εκατοστά πιο κάτω.

Όπως γίνεται κατανοητό βέβαια οι περιπτώσεις αυτές είναι πολύ εξειδικευμένες και θα πρέπει ο πλαστικός χειρουργός να έχει αρκετή εμπειρία, ώστε να μπορέσει να διακρίνει την καταλληλότητα της κάθε περίπτωσης κι έτσι να αποφασίσει ποια λύση θα εφαρμόσει στο αντίστοιχο πρόβλημα για να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

 

Συνδυασμός μεθόδων για τη χαλάρωση στην κοιλιά

Στις οριακές περιπτώσεις χαλάρωσης της κοιλιάς, ο συνδυασμός μεθόδων μπορεί να φέρει το καλύτερο αποτέλεσμα με συρρίκνωση των μειονεκτημάτων και μεγιστοποίηση των πλεονεκτημάτων.

Για τέτοιες περιπτώσεις έχουμε τέσσερις διαφορετικές επιλογές:

1) LASER Lipolysis, όπου θα γίνει μόνο λιποαναρρόφηση, αλλά χάριν στο laser θα έχουμε και μια μικρή βελτίωση της ελαστικότητας του δέρματος,

2) Μίνι κοιλιοπλαστική με εκτεταμένη λιποαναρρόφηση,

3) Μίνι κοιλιοπλαστική με μεταφορά του ομφαλού και

4) Πλήρη κοιλιοπλαστική.

 

Ποια από αυτές τις επιλογές είναι κατάλληλη για την κάθε περίπτωση; Η λύση θα δοθεί μετά από εκτενή συζήτηση με απόλυτη ειλικρίνεια από την πλευρά του ιατρού και με μεγάλη ωριμότητα από πλευράς του ενδιαφερόμενου ατόμου. Μόνο έτσι θα δοθεί η σωστή λύση, η οποία θα φέρει ικανοποίηση και χαμόγελα και στις δυο πλευρές.

Σε κάθε τέτοια περίπτωση οριακών καταστάσεων, σημαντικό ρόλο θα παίξει η εμπειρία του πλαστικού χειρουργού. Ο πλαστικός χειρουργός θα πρέπει να έχει κάνει πολλές τέτοιου είδους επεμβάσεις και να μπορεί να έχει εικόνα του αναμενόμενου αποτελέσματος. Η ιδιαιτερότητα αυτών των περιπτώσεων χρειάζεται γνώσεις, πείρα και προσοχή. Ο πλαστικός χειρουργός κ.Χριστόπουλος μπορεί να ενημερώσει, να συμβουλεύσει και να καθοδηγήσει τη γυναίκα ή τον άνδρα που θα θελήσει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της χαλάρωσης της κοιλιάς και να εκπληρώσει την επιθυμία της/του για βελτίωση της εμφάνισή της/του. Μπορείτε να επικοινωνήσετε για να προγραμματίσετε ένα ενημερωτικό ραντεβού με τον πλαστικό χειρουργό κ. Χριστόπουλο στο ιατρείο του στην Αθήνα, Λεωφ.Κηφισίας 250-254 (Χαλάνδρι).

μειωτικη στηθους

Ήρθε η στιγμή να κάνετε μειωτική στήθους ή όχι;

Έρευνες δείχνουν ότι οι περισσότερες γυναίκες είναι δυσαρεστημένες με το φυσικό μέγεθος του στήθους τους. Ορισμένες γυναίκες επιθυμούν να αυξήσουν το στήθος τους για να επιτύχουν ένα πιο πληθωρικό μπούστο, ενώ άλλες γυναίκες αντιμετωπίζουν ακριβώς το αντίθετο πρόβλημα και σκέφτονται τη μειωτική μαστών. Η μειωτική στήθους είναι μια λύση για τις γυναίκες που αισθάνονται ότι το μεγάλο στήθος τις επηρεάζει αρνητικά στην προσωπική ή/και στην επαγγελματική τους ζωή. Επίσης, στη μείωση των μαστών καταφεύγουν γυναίκες οι οποίες υποφέρουν από σωματικούς πόνους στην πλάτη ή στον αυχένα λόγω του βάρους των μεγάλων τους μαστών. Με μια τέτοια επέμβαση, αρκετό βάρος αφαιρείται και τόσο η σπονδυλική στήλη όσο και το μυικό σύστημα ανακουφίζονται, βελτιώνοντας σημαντικά την ποιότητα της ζωής και την υγεία της γυναίκας.

«Είναι για μένα η μειωτική στήθους;»

Μερικά σημάδια που δείχνουν εάν είστε η κατάλληλη για μειωτική στήθους και αν θα σας βοηθήσει, είναι:

  • Δεν είστε ευχαριστημένη με το μεγάλο σας στήθος
  • Νοιώθετε πόνους στην πλάτη, που μπορεί να είναι από το συνεχές βάρος των μαστών
  • Νοιώθετε ότι το στήθος σας είναι τόσο μεγάλο ώστε το βάρος του σας κάνει να σκύβετε
  • Προσπαθείτε να μην σκύβετε για να αντιρροπήσετε το βάρος των μαστών κι αυτό σας προκαλεί μυικούς πόνους στον αυχένα, στους ώμους και στην πλάτη.
  • Δυσκολεύεστε να βρείτε σουτιέν ή πουκάμισα που να σας είναι άνετα.
  • Παρατηρείτε εσοχές στους ώμους από τους ιμάντες του σουτιέν σας.
  • Το στήθος σας σάς εμποδίζει απ’ το να συμμετέχετε σε σωματικές δραστηριότητες και αθλήματα.
  • Αντιμετωπίζετε συχνά πρόβλημα με μυκητιάσεις στο κάτω μέρος των μαστών επειδή οι μαστοί αναδιπλώνονται λόγω μεγέθους, ακουμπούν συνεχώς πάνω στο δέρμα της κοιλιάς, και στην περιοχή εκείνη υπάρχει συνεχώς υγρασία, δεν αερίζεται και δεν καθαρίζεται καλά.
  • Βιώνετε ψυχολογικά προβλήματα όπως αμηχανία, άγχος, χαμηλή αυτοεκτίμηση ή άλλα αρνητικά συναισθήματα εξαιτίας του μεγάλου σας στήθους.

Κι ένας ακόμη παράγοντας που ωθεί αρκετές γυναίκες στο να κάνουν μειωτική στήθους είναι ότι θέλουν να μειώσουν την πιθανότητα για ανάπτυξη καρκίνου του μαστού.

 

Ήρθε η ώρα για μειωτική μαστών;

Όταν μια γυναίκα αποφασίσει να προχωρήσει στην μείωση των μαστών της, πρέπει να σκεφτεί και να προγραμματίσει κάποιους παράγοντες που θα κάνουν πιο εύκολη την επέμβαση και την αποθεραπεία της. Αρχικώς θα πρέπει να αναλογιστεί ποια είναι η καταλληλότερη εποχή για εκείνη, ώστε να μην επηρεαστεί αρνητικά η καθημερινότητά της. Κάποιες γυναίκες αποφασίζουν να αφιερώσουν χρόνο από τις διακοπές τους γι’ αυτόν το σκοπό ή να πάρουν την απαιτούμενη άδεια από τη δουλειά τους, σε άλλη εποχή του χρόνου.

Πολλές γυναίκες αποφασίζουν να κάνουν αυτή τη χειρουργική επέμβαση κατά τους ψυχρότερους μήνες, επειδή τότε περνούν περισσότερο χρόνο σε εσωτερικούς χώρους και φορούν πιο ογκώδη ρούχα, πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχει λιγότερη έκθεση στον ήλιο και είναι πιο εύκολο να κρυφτεί το πρήξιμο και άλλα προσωρινά συμβάματα της αποθεραπείας. Άλλες γυναίκες επιλέγουν την καλοκαιρινή περίοδο που θα έχουν την ετήσια άδειά τους και ίσως περισσότερη βοήθεια.

Είναι καλό η επέμβαση να προγραμματιστεί όταν η γυναίκα είναι κοντά στο επιθυμητό της βάρος, καθώς επίσης και να αποφεύγει τις έντονες αυξομειώσεις βάρους, έτσι ώστε το αποτέλεσμα να διατηρηθεί για πολύ καιρό.

Η εγκυμοσύνη είναι μια κατάσταση που θα επηρεάσει το σχήμα του στήθους, γι’ αυτόν το λόγο προτείνεται η μειωτική στήθους να γίνεται αφού έχει ολοκληρωθεί ο οικογενειακός προγραμματισμός κι η γυναίκα έχει αποκτήσει τα παιδιά που επιθυμεί.

 

Μειωτική ή/και ανόρθωση μαστών;

Κάποιες γυναίκες πιστεύουν ότι χρειάζονται μειωτική μαστών ενώ, στην πραγματικότητα, η ανόρθωση μαστών είναι η πιο κατάλληλη επιλογή για την περίπτωσή τους. Σε άλλες περιπτώσεις, η μειωτική στήθους σε συνδυασμό με ανόρθωση στήθους μπορεί να είναι η ιδανική προσέγγιση. Το γεγονός ότι υπάρχουν πολλές διαφορετικές επιλογές είναι ο λόγος για τον οποίο είναι τόσο σημαντικό να μοιραστείτε τους στόχους σας με τον πλαστικό χειρουργό, ο οποίος θα σας βοηθήσει να επιλέξετε την πιο ταιριαστή για εσάς διαδικασία.

Η μειωτική στήθους έχει πολύ υψηλό ποσοστό ικανοποίησης, καθώς οι γυναίκες είναι συνήθως ευχαριστημένες με το νέο μέγεθος και σχήμα των μαστών τους και νοιώθουν ανακούφιση από το επιπλέον βάρος που αφαιρέθηκε.

Εγγραφείτε στο newsletter μας και μείνετε ενημερωμένοι για τα τελευταία νέα στο χώρο της υγείας, της αισθητικής πλαστικής χειρουργικής και της ομορφιάς!