Αυξητική ρινοπλαστική: εξελίξεις

Αυξητική ρινοπλαστική: εξελίξεις

Αυξητική ρινοπλαστική: εξελίξεις

Η ρινοπλαστική είναι μία από τις πιο γνωστές επεμβάσεις Πλαστικής Χειρουργικής. Στις ΗΠΑ το 2009 ήταν στις γυναίκες η 2η δημοφιλέστερη επέμβαση πλαστικής χειρουργικής, ενώ στους άνδρες εξακολουθεί να είναι η 1η. Ταυτόχρονα είναι μία εκλεπτυσμένη επέμβαση, πολύ σημαντική για την αισθητική όλου του προσώπου, καθώς η μύτη αποτελεί κεντρικό σημείο στο πρόσωπο και ως εκ τούτου η διόρθωση της δίνει μία σημαντική αισθητική βελτίωση σε αυτό.

Μέχρι σχετικά πρόσφατα, οι περισσότερες ρινοπλαστικές ήταν αφαιρετικές, δηλαδή αποσκοπούσαν στο να αφαιρέσουν τμήματα οστού ή χόνδρου, ώστε η μύτη αφενός να μικρύνει, αφετέρου να αποκτήσει ένα ωραίο σχήμα, δηλαδή μείωναν τον όγκο της μύτης. Όμως, μία γαμψή, δύσμορφη μύτη, δεν σημαίνει απαραιτήτως ότι είναι και μεγάλη.

Για το λόγο αυτόν, τον τελευταίο καιρό αναπτύχθηκε η αυξητική ρινοπλαστική. Το είδος αυτό επέμβασης είναι πολύ πιο δύσκολο από την μειωτική ρινοπλαστική και προϋποθέτει καλή γνώση του αντικειμένου από τον Πλαστικό Χειρουργό. Η αύξηση γίνεται με χρήση χόνδρων ή ακόμα και συνθετικών υλικών. Οι χόνδροι, αφού παρθούν, διαμορφώνονται ανάλογα με τις ανάγκες και τοποθετούνται με τρόπο ώστε να σχηματίζουν τον καινούριο σκελετό της μύτης.

Αυξητική ρινοπλαστική χρειάζεται στις εξής περιπτώσεις:

1. Όταν μία μύτη είναι δύσμορφη, αλλά ταυτόχρονα και μικρή,

2. Για να διορθωθεί υπερβολή σε προηγούμενη ρινοπλαστική και

3. Μετά από τραυματισμούς.

Και χωρίς χειρουργείο

Σε κάποιες λίγες περιπτώσεις μπορεί κανείς να βελτιώσει το σχήμα της μύτης χωρίς να χρειαστεί να γίνει κάποια χειρουργική επέμβαση. Η μέθοδος γίνεται με ενέσιμα υλικά. Στην περίπτωση αυτή γίνεται αύξηση της μύτης, αλλά πρόκειται για ένα πολύ μικρό βαθμό αύξησης. Η μέθοδος αυτή είναι πάρα πολύ απλή, γίνεται σε πέντε λεπτά, δεν απαιτεί χειρουργείο και έχει χαμηλό κόστος.

Η ρινοπλαστική σε κάθε άτομο θα πρέπει να είναι και μια διαφορετική επέμβαση. Μόνο τότε θα υπάρχει ένα αποτέλεσμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες, στην αισθητική και ειδικότερα στο πρόσωπο του κάθε ατόμου.

Για να δείτε αναλυτικότερες πληροφορίες για την Αυξητική Ρινοπλαστική χωρίς νυστέρι, μπορείτε να διαβάσετε την αντίστοιχη σελίδα του site πατώντας εδώ.