5+1 ερωτήσεις που πρέπει να κάνετε στον πλαστικό χειρουργό

Ερωτήσεις για τις επεμβάσεις πλαστικής χειρουργικής

5+1 ερωτήσεις που πρέπει να κάνετε στον πλαστικό χειρουργό

Η πρώτη επίσκεψη αποτελεί ένα πολύ σημαντικό βήμα για να καθορίσει ο πλαστικός χειρουργός και ο ασθενής την πορεία που θα ακολουθήσουν. Το άτομο που ενδιαφέρεται για μια πλαστική επέμβαση, θα πρέπει να μάθει όσα το δυνατόν περισσότερα για την επέμβαση καθώς και για τον ιατρό του. Η πρώτη επίσκεψη ενημέρωσης είναι ο καλύτερος τρόπος για πληροφόρηση, που δίνει τη δυνατότητα στο άτομο να πάρει τη σωστή απόφαση για το καλύτερο αποτέλεσμα ταυτόχρονα με τη μέγιστη ασφάλεια.

Κατά την πρώτη ενημερωτική επίσκεψη, ο πλαστικός χειρουργός θα λάβει το ιστορικό του ασθενή, θα γίνει συζήτηση σχετικά με το πρόβλημα που καλείται να αντιμετωπίσει και τις επιθυμίες του ατόμου. Ο πλαστικός χειρουργός θα απαντήσει στις απορίες του ατόμου, θα προτείνει και θα αναλύσει τις δυνατότητες και τις μεθόδους που ταιριάζουν στη συγκεκριμένη περίπτωση και που έχει στη διάθεσή της η πλαστική χειρουργική.

Κλειδί για μια επιτυχημένη διαδικασία είναι ο ενδιαφερόμενος να είναι σωστά ενημερωμένος. Σε αυτό το πλαίσιο, το ενδιαφερόμενο άτομο είναι καλό να θέσει κάποια ερωτήματα στον πλαστικό χειρουργό. Οι ερωτήσεις αυτές δεν αφορούν μόνο τις επεμβατικές διαδικασίες όπως αυξητική στήθους ή ρινοπλαστική, αλλά και μη επεμβατικές διαδικασίες όπως μπότοξ, μεσοθεραπείαυαλουρονικό ,κτλ.

Πόσο συχνά κάνετε την επέμβαση που επιθυμώ;

Ο ασθενής χρειάζεται πλαστικό χειρουργό, ο οποίος να έχει άριστα αποτελέσματα μέσω των γνώσεών του, της εμπειρίας του, της δεξιότητάς του και της μεγάλης πρακτικής στην επέμβαση. Όπως σε όλους τους τομείς, έτσι και στην πλαστική χειρουργική, η βελτίωση έρχεται μέσω της εμπειρίας ετών, της συχνής επανάληψης και της συνεχούς ανανέωσης των γνώσεων.

Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ρωτήσει τον πλαστικό χειρουργό πόσο συχνά πραγματοποιεί την επέμβαση σε ετήσια βάση και πόσες αντίστοιχες επεμβάσεις έχει κάνει συνολικά στο παρελθόν. Είναι απαραίτητο ένα δείγμα από περιστατικά αρχείου του πλαστικού χειρουργού με επεμβάσεις και φωτογραφίες “πριν-μετά”. Φυσικά, οι φωτογραφίες που θα δείξει ο πλαστικός χειρουργός θα είναι τα καλύτερα αποτελέσματά του, αλλά και αυτό θα είναι ενδεικτικό της ικανότητας του ιατρού

Πόσο θα μου κοστίσει συνολικά η διαδικασία;

Οι ασφαλιστικές εταιρείες κατά κανόνα δεν καλύπτουν τις διαδικασίες πλαστικής χειρουργικής για βελτίωση της εμφάνισης. Ο ασθενής θα πρέπει να έχει την εικόνα για το συνολικό κόστος της διαδικασίας χωρίς “εκπλήξεις” στο τέλος και χωρίς “κρυφές χρεώσεις”. Το κόστος της διαδικασίας πλαστικής χειρουργικής πρέπει, εκτός από την αμοιβή του πλαστικού χειρουργού, να περιλαμβάνει και τη χρέωση της κλινικής, του αναισθησιολόγου (αν χρειάζεται), των απαραίτητων υλικών, τις επισκέψεις πριν και μετά την επέμβαση κ.α.

Ένα συχνό λάθος είναι τα άτομα να κάνουν απλή σύγκριση των τιμών μεταξύ ιατρών. Η υπαραπλούστευση δεν είναι σωστή, καθώς οι πλαστικοί χειρουργοί διαφέρουν πολύ σε εμπειρία, ικανότητες και γνώσεις. Παρά το γεγονός ότι το χαμηλό κόστος είναι δέλεαρ, εντούτοις μπορεί επίσης να κρύβει κρυφές χρεώσεις. Η εμπειρία και η εξειδίκευση σε συνδυασμό με λογικό κόστος είναι ο σωστός οδηγός για την επιλογή πλαστικού χειρουργού.

Τι είδους αναισθησία θα απαιτηθεί;

Ανάλογα με το είδος της επέμβασης ο πλαστικός χειρουργός θα ενημερώσει τον ασθενή αν χρειάζεται κάποιο είδος αναισθησία και το είδος αυτής. Υπάρχουν πολλά είδη αναισθησίας, όπως τοπική, στελεχιαία, επισκληρίδιος, ολική αναισθησία. Ανάλογα με τη διαδικασία μπορεί να υπάρχει η δυνατότητα επιλογής δύο ή τριών ειδών αναισθησίας. Ο πλαστικός χειρουργός πρέπει να αναλύσει τα πλεονεκτήματα, τα μειονεκτήματα και τις συνθήκες κάθε είδους αναισθησίας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά περίπτωση και μαζί με τον ενδιαφερόμενο να καταλήξουν στην αναισθησία που “ταιριάζει” περισσότερο στο άτομο.

Που θα πραγματοποιηθεί η επέμβαση;

Ανάλογα με το είδος της διαδικασίας, ο κατάλληλος χώρος που αυτή θα γίνει και οι συνθήκες που αυτός διασφαλίζει, προοιωνίζουν τη σωστή εφαρμογή των ιατρικών κανόνων και την ομαλή εξέλιξή της. Ο πλαστικός χειρουργός πρέπει να διευκρινίσει που θα γίνει η διαδικασία και να διασφαλίσει τις μέγιστες δυνατές συνθήκες ασφάλειας για τον ασθενή του.

Πως θα είναι η περίοδος αποκατάστασης μετά την επέμβαση;

Η ερώτηση είναι σημαντική, γιατί ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να ξέρει ποιές δραστηριότητές του θα μπορεί ή επιτρέπεται να κάνει και μετά από πόσο διάστημα μετά τη διαδικασία. Πρέπει να ξέρει για το διάστημα που θα χρειαστεί να λείπει από τις φυσιολογικές δραστηριότητες του, όπως δουλειά, γυμναστική, κοινωνικές επαφές. Πριν οριστικοποιήσει ο ασθενής την ημερομηνία θα πρέπει να μπορεί να χειριστεί την απουσία του για λίγες μέρες ή βδομάδες αναλόγως της πολυπλοκότητας της επέμβασης. Θα πρέπει να ενημερωθεί από τον πλαστικό χειρουργό και να γνωρίζει την μετεγχειρητική πορεία που θα έχει για να αποφασίσει αν είναι κατάλληλη η στιγμή για την επέμβαση. Όταν πρόκειται για μια επεμβατική διαδικασία, που θα του περιορίσει τις πρώτες μέρες τις μετακινήσεις του έξω από το σπίτι, θα πρέπει να έχει φροντίσει πριν την επέμβαση να έχει προμηθευτεί κάποια απαραίτητα πράγματα από φαγητό ως φάρμακα, που θα του έχει ενδεχομένως υποδείξει ο πλαστικός χειρουργός του.

Είναι πράγματι πλαστικός χειρουργός ο ιατρός που επέλεξα;

Δυστυχώς, παρατηρείται στην Ελλάδα το φαινόμενο ιατροί ασχέτων ειδικοτήτων αλλά ακόμη και μη ιατροί να δηλώνουν ότι κάνουν “πλαστική χειρουργική” και να παρουσιάζονται ως ειδικοί ενώ δεν έχουν καμία εκπαίδευση πάνω στο αντικείμενο της πλαστικής χειρουργικής. Κέντρα Αισθητικής, γυμναστήρια, Ινστιτούτα Αδυνατίσματος κτλ. δηλώνουν ότι κάνουν ενέσιμες θεραπείες όπως μπότοξ, χωρίς να πληρούν τις απαιτούμενες για τον ασθενή συνθήκες ασφαλείας και ποιότητας τόσο του υλικού όσο και γνώσεων.

Τα μέλη της “Ελληνικής Εταιρίας Πλαστικής, Επανορθωτικής & Αισθητικής Χειρουργικής” και της “Παγκόσμιας Εταιρίας Αισθητικής Πλαστικής Χειρουργικής” (ISAPS) έχουν πολύ υψηλά στάνταρ όσον αφορά την εκπαίδευση και την πρακτική των πλαστικών χειρουργών. Ο ασθενής θα πρέπει να είναι σίγουρος ότι ο πλαστικός χειρουργός είναι ειδικευμένος, πιστοποιημένος, με μεγάλη εμπειρία και όχι απλά ιατρός άσχετης ειδικότητας.

Ο ενδιαφερόμενος μπορεί με μια απλή αναζήτηση στο site της Ελληνικής Εταιρίας Πλαστικής, Επανορθωτικής & Αισθητικής Χειρουργικής να διαπιστώσει αν ο ιατρός που σκοπεύει να εμπιστευτεί την υγεία του και την εμφάνισή του είναι πράγματι πλαστικός χειρουργός με δικαίωμα άσκησης τέτοιων πράξεων στην Ελλάδα.

Για ενημερωτικό ραντεβού με τον πλαστικό χειρουργό Αθανάσιο Χριστόπουλο μπορείτε να συμπληρώσετε την φόρμα επικοινωνίας ή να καλέσετε στην “Αισθητική Ανάπλαση” στο 210 698 5678.

Ραντεβού ενημέρωσης γίνονται εκτός από Αθήνα σε τακτικές, προγραμματισμένες επισκέψεις: Κέρκυρα, Ιωάννινα, Θεσσαλονίκη, Κρήτη (Ηράκλειο, Ρέθυμνο) και Τρίπολη.

Related posts

υναισθηματικά και ψυχολογικά οφέλη της πλαστικής χειρουργικής μετά το καλοκαίρι

Εξερευνώντας τα συναισθηματικά & ψυχολογικά οφέλη της πλαστικής χειρουργικής μετά το καλοκαίρι

Η πλαστική χειρουργική μπορεί να είναι μια ενδυναμωτική εμπειρία, ειδικά για όσους έχουν παλέψει ψυχολογικά με προβλήματα που σχετίζονται με την εμφάνισή τους. Διορθώνοντας...

Περισσότερα
Λίφτινγκ προσώπου / Facelift

Εννέα μύθοι για το facelift

Στις μέρες μας υπάρχουν πολλές επιλογές για τη θεραπεία των σημαδιών γήρανσης του προσώπου. Ανάλογα με το πρόβλημα, ο πλαστικός χειρουργός μπορεί να χρησιμοποιήσει...

Περισσότερα
Παγκόσμιο Συνέδριο Πλαστικής Χειρουργικής ISAPS

Παγκόσμιο Συνέδριο Πλαστικής Χειρουργικής ISAPS 2023

Ο ISAPS (Παγκόσμια Εταιρεία Αισθητικής Πλαστικής Χειρουργικής) έκανε την τιμητική πρόταση στο Ελληνικό του τμήμα του, που απαρτίζεται από Έλληνες πλαστικούς χειρουργούς, οι οποίοι...

Περισσότερα

Εγγραφείτε στο newsletter μας και μείνετε ενημερωμένοι για τα τελευταία νέα στο χώρο της υγείας, της αισθητικής πλαστικής χειρουργικής και της ομορφιάς!